top of page
rengøring.jpg

Akisussaaqatigiinneq

Medansvar

Eqqiaaneq

Rengøring

Efterskolemiinnerup ilagaa eqqiaaneq, tamannalu pisussaaffigineqarluni akisussaaqatigiinnermi. Atuartut ineeqqatik, ataatsimoorfiusullu allat eqqiartarpaat.

Under opholdet på EVV har eleverne pligt med områderengøringen samt værelse og fællessamlings lokaler.

Atuarfimmi suliassat allat / Andre: About Us

Iggavimmi

Køkkentjans

Akisussaaqatigiinneq

Medansvar

Igaffimmi atuartut eqimattakkaani paarlakaallutik suleqataasarput, tamanna atuarneranut pinngitsoorani ilaasussaavoq.

Til køkkentjans har eleverne skiftevis i grupper have timer i køkken og er mødepligt

Naatsiianik qalipaajaasoq1.jpg

Naatsiianik qalipaajaasoq

Skrælle kartofler

Erruisut.jpg

Erruisut

Vaske op

Siatsisut1.jpg

Siatsisut

Stege hakketkød

Atuarfimmi suliassat allat / Andre: What's Happening
bottom of page